A * -al jelölt mezők kitöltése kötelező

Személyes adatok

Cég adatok

Számla adatok

„A Racer-rel most jól jár!” elnevezésű promóció
Hivatalos játékszabály és adatkezelési szabályzat

 1. A játék szervezője:

  „A Racer-rel most jól jár!” elnevezéssel az ADAMA Hungary Zrt., (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49)., a továbbiakban „Szervező”, a napraforgó termesztéssel foglalkozó magyarországi szervezetek számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az Animated Light Europe Kft., (1119 Budapest, Fehérvári út 83.) és az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolítók”.

 2. A Játékban részt vevők köre, részvételi jogosultság

  A Játékban részt vehet minden olyan magyarországi: gazdasági társaság (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság), szövetkezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég őstermelő, amely

  • a Játék időtartama alatt
  • legalább egy alkalommal,
  • egy számlán
  • minimum 20 hektárra (rövidítve: ha) elégséges
  • Racer/Duracer és Mirador Xtra növényvédőszer virtuális csomagot vásárol jelen játékszabály 4. pontjának megfelelő mennyiségben, majd
  • a vásárlást igazoló számla megfelelő adatait megadja vagy elektronikusan a Játék oldalán (racerjatek.adama.hu), a továbbiakban: „Weboldal”, vagy személyesen a Szervező területileg illetékes kereskedelmi képviselőjénél, a továbbiakban: „Beküldés”

  a továbbiakban a Játékban részt vevő szervezetek együttesen „Résztvevő”

  A Játékban Növényvédelmi Kereskedelmi tevékenységet folytató cégek nem vehetnek részt, illetve a tovább értékesítési célra vásárolt beszerzésekkel regisztráció nem érvényesíthető.

 3. A Játék időtartama:

  A Játék 2020. február 1. 00.00.00 órától 2020. június 30. 23:59:59 óráig tart.

  A vásárlásoknak és a számla kiállításának a fenti időtartamban kell megtörténniük.

  A Beküldéseknek 2020. július 15. 23:59:59 óráig kell megérkezniük.

  A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Beküldések érvénytelennek tekintendők.

  A regisztrációk és Beküldések beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 4. A Játékban részt vevő termékek:

  A Játékban 2 féle virtuális csomag, azaz 2 db 2 terméket tartalmazó termék együttes megvásárlásával lehet részt venni.

  A Racer+Mirador Xtra virtuális csomag összetétele:

  • Racer 15 liter (5l-es kiszerelésű termék)
  • Mirador Xtra 5 liter (5l kiszerelésű termék)

  A DuRacer+Mirador Xtra virtuális csomag összetétele:

  • DuRacer 5 csomag (gyűjtőcsomag, 10 liter Racer (5 l-es kiszerelés) + 6 l Tender (3 l-es kiszerelés))
  • Mirador Xtra 20 liter (5 l-es kiszerelés)

  A Szervező egyes megadott földterületekhez tartozó termékmennyiségekhez rendeli a Játékban történő részvételi esélyeket az alábbiak szerint:

  • 20 ha-ra elegendő mennyiség esetén 1 részvételi esély a sorsoláson:
   4 db Racer+Mirador virtuális csomag vagy 1 db DuRacer+Mirador Xtra virtuális csomag
  • 100 ha- ra elegendő mennyiség esetén 2 részvételi esély a sorsoláson:
   17 db Racer+Mirador Xtra virtuális csomag v. 5 db DuRacer+Mirador Xtra virtuális csomag
  • minden további 100 ha-ra elegendő mennyiség esetén további 1-1 esély a sorsoláson
   azaz minden további 17 db db Racer+Mirador Xtra virtuális csomag vagy 5 db DuRacer+Mirador Xtra virtuális csomag

  Azt, hogy az egyes Résztvevők mely virtuális csomagok vásárlásával érik el az adott hektárértékekhez tartozó mennyiségeket, az a Játékban történő részvétel szempontjából egyként kezelendő.

  A Játékban kizárólag csak a fentiekben felsorolt, Magyarországon az ADAMA Hungary Zrt. által forgalomba hozott termékek, a megadott kiszerelésben vesznek részt, minden más ettől eltérő termék vásárlása érvénytelen a Játék szempontjából.

 5. Beküldés:

  1. Weboldalon keresztüli Beküldés

   A Résztvevők a Weboldalon az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban.

   A Beküldés során az alábbi valós adatok hiánytalan megadása szükséges:

   • a vevő cég neve a számláról
   • a vevő cég címe
   • a Beküldést megtevő munkatárs e-mail címe
   • a Beküldést megtevő munkatárs telefonszáma
   • a számla sorszáma (azonosítója)
   • a számla kibocsátó (szállító) neve
   • a számla kiállításának időpontja
   • a fenti adatok megadásán túl a számla másolatát, az adatok ellenőrzése érdekében, fel kell tölteni a Weboldalra
   • beküldési folyamat végén a Résztvevőnek el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és
   • a Résztvevőnek el kell fogadnia jelen Játék Adatkezelési tájékoztatóját
   • opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Adama Hungary Zrt.) részére.

   A beküldési folyamat végén minden Résztvevő egy képernyőüzenetet kap arról, hogy a rendszer fogadta-e Beküldését vagy sem.

  2. Általános információk a részvételt illetően:

   Egy vásárlást igazoló számla adatai kizárólag egy érvényes Beküldésben adhatók meg.

   Egy Résztvevő több Beküldéssel is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol a 4. pontban leírt, a Játékban részvevő termékekből és külön Beküldésekben szerepelteti az egyes vásárlások megfelelő adatait.

   Egy Beküldésben csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

   Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Résztvevő által adható meg érvényesen

   A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során az 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról szóló törvénynek megfelelő számla került kiállításra.

   A Szervező jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti, a Játékba beküldött számlát megtekintésre bekérni a Résztvevőktől.

   A Beküldést nem szükséges a vásárlás napján rögzíteni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2020. július 15-én, 23:59:59 óráig beérkezett Beküldések vesznek részt.

 6. Sorsolások:

  1. Elősorsolás:

   A Szervező vállalja, hogy a határidőben beérkezett Beküldéseket Résztvevőnként összesíti, és kikalkulálja a Résztvevőnkénti részvételi esélyt az elősorsolásra. Ennek eredményéről Szervező 2020. július 31-ig a megadott e-mail elérhetőségen tájékoztatja a Résztvevőket.

   Az elősorsolásra 2020. augusztus 13-án 14:00 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában, 1092 Budapest, Bakáts tér 2. címen (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással kerül sor.

   Az elősorsoláson megyénként 1 sorsolás, azaz összesen 19 sorsolás fog megtörténni.

   Az egyes megyék sorsolásán összesen 5-5, azaz összesen 95 Résztvevő kerül kisorsolásra.

   Az egyes megyék sorsolásán a Játék folyamán érvényes Beküldést megtévő Résztvevők, az érvényes Beküldésekből, a Szervező által kiszámított és a Résztvevők számára megküldött, részvételi esélyekkel fognak részt venni.

   Az elősorsolás alkalmával megyénként 3-3 db tartalék is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Beküldés vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

   A nyertesek listája – cégnév és település név - a sorsolást és érvényesítést követően a racerjatek.adama.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Résztvevő az adatainak kezelésére általa adott nyilatkozatával feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárult.

   A Szervező ezenfelül minden az elősorsoláson kisorsolt Résztvevőt e-mailben és telefonon is értesít.

  2. Fődíj sorsolás:

   A fődíj sorsolásra 2020. november 18-án az Aquaworld Resort and SPA-ban (1044 Budapest, Íves út 16.) megtartott rendezvény keretében, a 14 órakor kezdődő showműsort követően, közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással kerül sor.

   A sorsoláson csak az elősorsoláson kisorsolt 95 Résztvevő, vagy az ő tartalékaik vehetnek részt.

   A nyertesek csak ezen Résztvevők közül kerülhetnek ki.

   A 2 db nyereményautó a 95 Résztvevő között a következők szerint kerül kisorsolásra: egy-egy autó Nyugat-Magyarországról és Kelet- Magyarországról. Választó vonal a Duna vonala annyi kiegészítéssel, hogy Pest megye Kelet-Magyarországhoz kerül beszámításra.

   A nyertesek listája – cégnév és település - a sorsolást és érvényesítést követően a racerjatek.adama.hu és a https://www.adama.com/magyarorszag/hu oldalakon elérhetővé válik, melyhez a Résztvevő az adatainak kezelésére általa adott nyilatkozatával feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárult.

 7. Nyeremények, illetve azok átadása:

  2 db Ford Új Ranger, Frozen White, XLT Duplakabinos kivitel, 2.0 TDCi (170 LE) M6 Euro 6.2, reklámmatricával ellátva.

  Extrák: Vonóhorog, XLT Funkcionális csomag 3 (fűthető vezető- és utasülés, hátsó krómozott lökhárító fellépővel, hátsó parkolóradar)

  A matricának az átadástól számított 1 évig a nyeremény gépjárműveken rajta kell maradnia.

  A sorsoláson a Szervező személyesen, esetleges távolléte esetén telefonon, értesíti a nyerteseket.

  A nyereményautók reprezentatív átadása a nyertesek jelenléte esetén a helyszínen megtörténik. A nyereményautók tényleges átadására a Ford Hovány szentendrei telephelyén (2013 Szentendre, Kalászi út 1) kerül sor a birtokba/tulajdonba adás bizonylatainak kiállítása után

  A nyertes és a tartaléknyertes Résztvevők kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Résztvevőkre nézve jogvesztő.

  A nyertes részére a tényleges birtokbaadásra képviseleti jogosultság igazolását követően kerül sor.

  A nyertest a rendezvényen megjelenő képviselőjének (amennyiben ez a személy nem a nyertes korlátlan rendelkezési joggal felhatalmazott képviselője) személyes értesítését követően a Szervező hivatalosan is értesíti. Az értesítést követően kerül sor a birtokba/tulajdonba adás bizonylatainak (szerződések, számviteli bizonylatok) kiállítására.

  Amennyiben a nyerteseket illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

 8. Adók és közterhek:

  A nyeremények után fizetendő adót a nyertes személyétől függően, a vonatkozó jogszabályok alapján a Szervező, vagy a nyertes, vagy a Szervező és a nyertes együttesen fizetik meg.

  A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

  Az autó forgalomba helyezésének költségeit Szervező állja, azonban az autó átvételével járó egyéb költségek (pl. az átvétel helyszínére történő utazás, a nyereményautó elszállítása, ill. minden egyéb esetlegesen felmerülő költség, pl. kötelező-, casco biztosítás) a nyertest terhelik.

 9. Információ a Játékról:

 10. A hivatalos Játékszabály megtalálható a Weboldalon, továbbá a Szervező területi képviselőinél.

  A Játék egyebek között a Szervező honlapján, újságban, dm levélben és a kereskedő partnereken keresztül kerül meghirdetésre. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 11. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

  A Résztvevők hozzájárulása alapján a Résztvevők személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: az ADAMA Hungary Zrt., (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49).

  Az Adatkezelő, valamint a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A regisztrációk alapján rögzítésre kerül a Résztvevő által megadott adatok mindegyike (e-mail cím, személynév, telefonszám, a Játékban történő regisztráció időpontja, munkahelyének neve és a beküldött számla adatai).

  A nyertes (tartaléknyertes) által beküldött dokumentumok alapján rögzítésre kerülhetnek, egyéb, az adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

  A beérkezett regisztrációk és Beküldések alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cégek, az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és az Animated Light Europe Kft., (1119 Budapest, Fehérvári út 83.) dolgozzák fel. Az adatokhoz a sorsolásoknál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) fér még hozzá. Az adatokhoz az adatfeldolgozókon kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező fér hozzá.

  A Játékban Résztvevők részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

  • az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Résztvevő a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a regisztrációval, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
  • az Adatkezelő díjmentesen felhasználja a Résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
  • minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot (a nyertesek kivételével) a Szervező és Lebonyolítók a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2021. január 30-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, kivéve a marketingcélú hozzájárulást megadók körét.
  • a nyertes adatait, a nevének, kizárólag a település közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Weboldalon és a https://www.adama.com/magyarorszag/hu oldalon, legkésőbb 2021 július 31-ig,
  • nyeremény átvételével külön nyilatkozat aláírásával és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, illetve videó-felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban.
  • a szervező a nyertesek regisztráció beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2029. december 31-ig őrzi meg. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.
  • Azon Játékosok, akik a Beküldés során megadják a marketingcélú hozzájárulásukat, beleegyezésüket adják ahhoz, hogy:

   a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet, cégnevet, e-mail címet és telefonszámot marketingcélú felhasználásra közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és hírlevelek, illetve reklámlevelek és SMS-ek eljuttatása céljából engedélyezi az ADAMA Hungary Zrt., (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49) számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak megfelelően. A Játék során megszerzett (néven, e-mail címen, telefonszámon és cég nevén kívül) további személyes adatok csak a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését követően, de legkésőbb 2021. január 30-ig megsemmisítésre kerülnek.

  Az adatkezelő a Résztvevők megadott személyes adatait addig kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. Azok a Résztvevők, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, vagy tiltakoznak az adatkezeléssel szemben ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik:

  • a Játék ideje alatt az leiratkozasracerjatek@adama.hu mail címre küldött „adatvédelmi kérelem” tárgymezővel küldött e-mailben. A hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Ez azt is jelenti, hogy ezt követően már nem tud részt venni nyereményjátékunkban.
  • az ADAMA Hungary Zrt., (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49) postacímére küldött nyilatkozattal a borítékon, illetve a levél tárgyában „adatvédelmi kérelem” megjelöléssel, vagy

  Az adatok az adattulajdonos (Résztvevő) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

  Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

  Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  A Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

  A honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, a rendszer kizárólag a felhasználói session azonosításával kapcsolatos azonosítót tárol sütikben. A session azonosítót a rendszer perzisztensen (adatbázisban) nem tárolja, kizárólag a felhasználó session-jének idejére tartja fent. Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

  Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

 12. Egyebek:

  A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

  A Játékban magánszemélyek nem vehetnek részt!

  A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

  Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk és Beküldések bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

  A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Beküldéseket végrehajtó, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például kereskedelmi tevékenységet is folytató Résztvevők, stb.) Résztvevőket időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

  A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható számlával nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel regisztráló Résztvevő utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A vásárlási bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a regisztrációban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének, és mennyiségének.

  A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

  A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

  A beküldött regisztrációk, Beküldések érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

  A Játékban a Résztvevőnek olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Résztvevőé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

  A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Résztvevő, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Résztvevő által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

  A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Résztvevő teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

  Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

  Ha a Résztvevő a regisztrációja vagy a Beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

  Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

  A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

  Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció vagy a Beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játékok megszüntetését is. A módosításokról a Résztvevők a Weboldalon és a https://www.adama.com/magyarorszag/hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2020. január 30.

Szervező

Fájl feltöltés, kérem várjon!